Ubezpieczenia samochodowe, komunikacyjne, OC, AC, NW

Szukaj:


Ubezpieczenie OC

Auto to podstawowy środek lokomocji, z którego to korzysta zdecydowana większość osób posiadająca naturalnie prawo jazdy. Z instytucją ubezpieczenia mamy do czynienia na ogół w przypadku kolizji oraz innego rodzaju wypadków drogowych. To właśnie wówczas wykupione uprzednio ubezpieczenie chroni posiadacza danego auta zarówno przed licznymi, przykrymi konsekwencjami zaistniałego zdarzenia, do których przyczynił się kierujący pojazdem, jak i umożliwia ograniczenia, a nawet całkowite wykluczenie konieczności poniesienia kosztów zdarzeń wywołanych działaniem osób trzecich.

Zgodnie z prawem polskim obecnie każdy posiadacz samochodu bądź też innego pojazdu ma obowiązek wykupu polisy odpowiedzialności cywilnej zwanej potoczenie OC. Wszystkie wpływy z wyżej wymienionych polis uzyskiwane dzięki osobom ubezpieczonym umożliwiają więc pokrycie kosztów towarzystw ubezpieczeniowych wynikłych z tytułu wypłat odszkodowań dla uczestników zdarzenia.

Naturalnie każdego dnia, na wielu polskich drogach, dochodzi do różnego rodzaju, mniej bądź też bardziej poważnych wypadków. Zdarza się, że zarówno koszty napraw uszkodzonych pojazdów, jak i koszty leczenia, a nawet rehabilitacji uczestników zdarzenia, opiewają na bardzo wysokie sumy pieniężne. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC pozwala więc na łatwe uzyskanie odszkodowania od sprawcy wypadku, bez konieczności na przykład, wstępowania na drogę sądową. Niemniej jednak warto zauważyć, iż polisa OC nie pokrywa strat zaistniałych z tytułu kradzieży pojazdu bądź też uszkodzenia auta powstałego w wyniku wypadku, którego sprawcą staliśmy się… my sami. Ten typ szkód pokrywa bowiem polisa auto casco zwana potocznie AC. Dodać należy, iż zgodnie z prawem polskim tego typu polisy nie zaliczamy do obowiązkowych.

Sama cena polisy OC nie została jednoznacznie ustalona i – w zależności od wybranego przez nas towarzystwa ubezpieczeniowego – może się ona od siebie różnić. Zdarza się więc, iż towarzystwa ubezpieczeniowe oferować mogą zdecydowanie wyższe stawki na przykład dla młodych kierowców (będących notabene w większości właśnie sprawcami wypadków), jednocześnie udzielając znaczących rabatów za tak zwaną jazdę bezszkodową. Z racji na fakt, iż jak już wspominaliśmy, ubezpieczenie OC jest warunkiem koniecznym, warunki pokrywanego ryzyka wypadku są w zasadzie jednakowe w niemal każdej firmie ubezpieczeniowej. Dlatego też wybierając polisę OC kierować powinnyśmy się głównie jej… ceną. Zanim jednak podpiszemy konkretną umowę z naszym przyszłym ubezpieczycielem, porównajmy polisy oferowane nam przez inne firmy ubezpieczeniowe. Warto również skorzystać z kalkulatora wysokości polisy. Takowy bez problemu znajdziemy z reguły właśnie na stronach ubezpieczycieli. Jeśli naszym zamiarem jest wykupienie nie tylko OC, ale również na przykład opcji AC, warto również zwrócić uwagę, czy wybierane przez nas towarzystwo ubezpieczeniowe nie posiada w swojej ofercie pełnych pakietów będących połączeniem opcji OC z opcją AC, dostępnego w równie atrakcyjnej dla kupującego cenie.

Z racji na fakt, iż prawdopodobieństwo kolizji wzrasta zwłaszcza w większych miastach, cena polisy dla pojazdu użytkowanego na terenie aglomeracji również ulec może znacznemu wzrostowi. Jeśli więc jesteśmy zameldowani na terenie dużego miasta, niemniej jesteśmy również w stanie udowodnić naszemu ubezpieczycielowi, iż auto eksploatowane będzie w strefie niższego ryzyka (małe miasteczko, a nawet wieś), mamy szansę na zaoszczędzenie znaczącej kwoty pieniężnej, właśnie przy opłacaniu omawianej składki OC.

Tagi: .

Dodaj opinię:

Inteligo

Poradnik kredytowy

Partnerzy

Na forum ubezpieczeń samochodowych